Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 มกราคม 2567

พิมพ์ PDF

 

จีนเปิดประเทศ มุมมองบนปรากฎการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

พิมพ์ PDF

“จีนเปิดประเทศ”    มุมมองบนปรากฏการณ์ที่ไทยต้องคิดวิเคราะห์ให้ลึก

จีน

 ประธานาธิบดี 1 คน : ปธน. สี จิ้น ผิง

 พูลิตบูโร 7 คน

 สมาชิกระดับสูง/คณะมนตรีรัฐกิจ 35 คน

 สมาชิกรัฐสภาประชาชน 2,980 คน

 สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์(คนเก่ง/ฉลาด) 90 ล้านคน (ได้มาจากกระบวนการ Ranking อย่างเป็นลำดับจากเล็กจนโต)

 จีนดี 1,100 ล้านคนเศษ   จีนเทา 200 ล้านคนเศษ  (รวม 1,410 ล้านคน)

 มณฑล 23 มณฑล (รวมไต้หวัน)

ปรัชญาจีน

 “ชาวจีน ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด ก็ถือว่าเป็นชาวจีนทั้งสิ้น”

 “เลือด ย่อมข้นกว่า น้ำ”

 จีนจะไม่เข่นฆ่าคนชนชาติจีนด้วยกันเองโดยเด็ดขาด”

กลยุทธ์

 “เปิดประเทศจีน”

  ก. ประเทศจีนต้องเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนดี 1,100 ล้านคนเศษ

   ปธน. สี จิ้น ผิง ต้องดูแลจีนดี 1,100 ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   ปธน. สี จิ้น ผิง ต้องสร้างความเท่าเทียมในสังคมบนแผ่นดินจีน จีนรวยต้องแบ่งปันจีนยากจน (จีนเทาไม่ยินดีกับนโยบายนี้)

  ข. จีนเทา 200 ล้านคนเศษหากอยู่ในเมืองจีนไม่ได้ก็เปิดโอกาศให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ ด้วยนโยบาย “เปิดประเทศ”  เปิดช่องมิให้จีนเทาในจีนจนตรอก

   ปธน. สี จิ้น ผิง อนุญาตให้ออกนอกประเทศตาม “นโยบายเปิดประเทศ” ระบายจีนเทาออกนอกประเทศครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์

   ปธน. สี จิ้น ผิง  ไม่อนุญาตให้นำเงินหยวนออกนอกประเทศ แต่ให้โอกาสไปหาลู่ทางสร้างฐานะความร่ำรวยในต่างประเทศได้  (จะไม่บังคับว่าจะต้องทุกข์ใจอยู่ในประเทศจีนภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับอย่างเข้มข้น : ระบบกำกับควบคุมแม่นยำ/ฉลาดที่ใช้ในประเทศจีนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความสงบสันติสุข  ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น)

   ปธน. สี จิ้น ผิง ไม่รับประกันใดๆในความประพฤติของจีนเทาหากไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศใดๆ    จะไม่ตามจับกุมนำตัวมาลงโทษ   แต่ห้ามกลับจีนหากกระทำตนและถูกประกาศว่าเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ 

  การเปิดประเทศครั้งใหญ่ของจีน แท้จริงก็คือ “การปล่อยปีศาจจีน “จีนเทา” ออกนอกประเทศ” มิให้เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินจีน

ไทยกับการเปิดประเทศจีน

 “เงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศไทย”

  1. จีนเทา 200 ล้านคนเศษ หลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยหวังมาตั้งรกรากสร้างความร่ำรวยในประเทศไทย สร้างอาณาจักรจีนเทานอกประเทศจีน

    ประเทศไทยในความคิดของจีนเทา ดังนี้

     ก. อุดมสมบูรณ์-ทรัพยากรมีมาก 

     ข. คนเก่งไม่ได้ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง-การปกครองบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของนักการเมือง/นักปกครอง-ข้าราชการกังฉิน(ด้อยคุณภาพ)ซึ่ง “เงิน(หยวน-บาท)ซื้อได้ทั้งหมด”

    ค. ไม่มีเงินหยวนมาจากจีน-แต่หากอยู่อาศัยทำมาหากินในเมืองไทยก็จะร่ำรวย(เงินบาท)ได้ในเร็ววัน “เงินต่อเงินบนคอรัปชั่นที่ชุกชุม-สร้างความร่ำรวยได้เป็นสัดส่วนทวีคูณ” อาจรวยกว่าทำมาหากินในจีนเสียด้วยซ้ำ”

  2. จีนเทา 200 ล้านคน ต่างมีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่แก่งแย่งทำมาหากินกันเองในประเทศไทยให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันเอง  

    ประเทศไทยจะต้องถูกตั้งเป็นฐานปฏิบัติการจีนเทาเพื่อจีนเทาทุกคน 200 ล้านคน

     ศูนย์กลางจีนเทาแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ ณ กทม. ตามกระทรวง/กรม-หน่วยราชการไทย

    ศูนย์ปฏิบัติการย่อยสาขา

     สาขา ณ ประเทศอาเซียน

     สาขา ณ ประเทศแถบเอเชีย

     สาขา ณ ประเทศเครือข่ายทั่วโลก

   ประเทศไทยคือดินแดนอาณาจักรแห่งใหม่ของจีนเทานอกประเทศจีน   ประเทศไทยไม่เป็นปฏิปักษ์กับจีนดี 1,100 ล้านคนและไม่เป็นศัตรูกับ ปธน. สี จิ้น ผิง     ปธน.สีฯ  จึงยินดีและไม่ว่าอะไร ยิงนัดเดียวได้นก2ตัว    เนื่องจากปรัชญาที่ว่า  “เลือดข้นกว่าน้ำ”   (สภาความมั่นคงต้องมองเห็นสภาพภัยคุกคามนี้)

    แหล่งอาหาร(พืชพรรณ- สัตว์แมลง)-แหล่งพลังงานชั้นดีแห่งดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งไม่มีวันหมดสิ้น  กดราคาต่ำได้ตามอำเภอใจบนกระบวนการค้าขายข้ามชาติ(ต้นน้ำ: ที่ดิน/สวนเกษตร   -  กลางน้ำ: ล้ง/โลจีสติกส์/ขนส่งลำเลียง – ปลายน้ำ: การตลาดอิเล็กทรอนิกส์/ศูนย์กระจายสินค้า) ที่ชาวจีนเทากุมอยู่ในมือแบบเบ็ดเสร็จ 

    ประเทศไทยจะไม่ก่อปัญหาทิ่มแทงจีนดีเหมือนกับไต้หวันซึ่งเป็นหนามยอกอก

    ระบบคอรัปชั่นในประเทศไทยเอื้ออำนวยให้จีนเทาครอบครองประเทศไทยทั้งประเทศแบบครบวงจร   : ครอบงำนักการเมือง/นักปกครอง - ครอบงำข้าราชการ  - ครอบงำสถาบันการศึกษา/กลืนชาติไทยได้อย่างง่ายดาย (ต่างจากจีนบรรพบุรุษที่เคยร่วมสร้างชาติไทย)

    ลัทธิบูชาเงินของชนชาติไทย-กับ-ความยากจนของชนชาติไทยทำให้ชนชาติไทยขายทิ้งที่ดิน-สวน/ไร่/นา.../อาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างให้ตกไปอยู่ในมือจีนเทาได้แบบเบ็ดเสร็จก็ด้วยเงินกับระบบคอรัปชั่นที่แพร่หลายทุกหย่อมหญ้าในประเทศไทย (การปกครองท้องถิ่น-การปกครองส่วนภูมิภาค/การปกครองส่วนกลาง-รัฐไทย(รัฐสภา-รัฐบาล)/ยกมือในสภา-ซื้อตัวรัฐมนตรี/ตกลงซื้อขาย-ดำเนินธุรกิจขนาดยักษ์ในโครงการขนาดยักษ์(โครงการก่อสร้าง)ที่ใช้ชาติบ้านเมืองเป็นเดิมพัน-ซื้อนวัตกรรม+ที่ปรึกษาชาวจีน)

    ขั้วอำนาจแห่งใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม นโยบายกับฐานปฏิบัติการทางทหารจีน(โดยทางอ้อมด้วยบริบทของจีนเทา)สามารถบันดาลให้ไทยเปลี่ยนขั้วจากใจฝักใฝ่อเมริกันกลายไปเป็นใจฝักใฝ่จีนดีได้ไม่ยาก    จีนเทาตอบแทนจีนดีได้ด้วยวิธีการ/หมากกลนี้ - การแลกเปลี่ยนจีนดี-จีนเทาลงตัว  ต่างกับจีนดี-จีนไต้หวันซึ่งไม่ลงตัว    จีนไต้หวันฝักใฝ่อเมริกันเต็มตัว100%)

 

 การเปิดประเทศของจีนยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกหลายมิติมุมมองซึ่งมีผลกระทบระยะยาว

 การปฏิสัมพันธ์กับจีนดี/ปธน. สี จิ้นผิง  ถือเป็นความสำคัญยิ่ง  เพื่อสร้างธุรกิจสีขาวกับจีนดีโดยมิต้องพึ่งพาจีนเทา

 

 ชนชาติไทยต้องฝึกมองภาพประเทศไทย-ฝึกวิเคราะห์ปรากฏการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย! เพื่อความอยู่รอดของไทยเราเอง!!!


 

ความสัมพันธ์ ไทย-จีน

พิมพ์ PDF

สงคราม 16 วัน จีนบุกโจมตีเวียดนาม เมื่อ พ.ศ.2521

ความจริง ที่ต้องบอกต่อ...ให้ลูกหลาน ทั้งประเทศ ได้รับรู้ไว้

       หลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนาม   ทหารเวียดนามได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ อันทันสมัยไว้มากมาย ทั้งเครื่องบินรบ รถถัง ปืนใหญ่ และอาวุธประจำกาย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของโลกในขณะนั้น

ทำให้กองทัพเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลก

ทหารเวียดนาม จึงมีความกระหายสงครามเป็นอย่างยิ่ง ประกาศยึดลาว กัมพูชา และ ไทยต่อทันที ในเวลาเพียงไม่นาน ทั้งลาวและกัมพูชา ก็ตกเป็นของเวียดนาม

        นายพลโว เหงียนเกี๊ยบ ผู้บัญชาการกองทัพเวียดนามเจ็บแค้นมาก ที่ไทยยอมให้สหรัฐอเมริกา มาตั้งฐานทัพ และใช้เครื่องบินรบ บินขึ้นจากสนามบินอู่ตะเภา และสนามบินใน จ.อุบลราชธานี ขนระเบิดไปถล่มเวียดนามนับหมื่นเที่ยวบิน 

       กองทัพเวียดนามขนอาวุธทุกชนิดที่มี รถถังจำนวนมาก มาประชิดชายแดนไทยเป็นแนวยาวหลายร้อยกิโลเมตร  นายพลเวียดนามประกาศว่า จะนำทหารเข้าไปกินข้าวที่กรุงเทพฯ ให้ได้ภายใน 3 วัน

        นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น  คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช  เรียกประชุมด่วน และขอให้ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  แจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาว่า เรากำลังจะถูกเวียดนามบุก

         สหรัฐอเมริกา ตอบกลับมาว่า ขอให้เราช่วยตัวเอง เพราะสหรัฐเพิ่งถอนทัพจากเวียดนาม ไม่อาจช่วยอะไรได้อีกต่อไป รัฐบาลไทย  จึงได้ขอใช้อาวุธ ที่ยังตกค้างอยู่ที่ไทย  สหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ไทยใช้อาวุธของอเมริกัน ที่ตกค้างจากสงครามและฝากเก็บไว้ในดินแดนไทย

        หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ เรียกประชุมผู้นำเหล่าทัพทันที และถามในที่ประชุมว่า ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้ เราจะสู้เวียดนามได้กี่วัน .... ผู้บัญชาการทหารของกองทัพไทยตอบว่าประมาณ 4 วัน (มากกว่าที่นายพลเวียดนามบอกไว้ 1 วัน)

        หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ หันไปบอกกับพลเอกชาติชายที่นั่งอยู่ข้างๆ ว่า.....เราต้องรีบไปจีนด่วนที่สุด....

        หลังจากนั้นไม่นาน ผู้นำไทยก็ได้เข้าพบ “โจวเอินไหล” นายกรัฐมนตรีของจีน  ประโยคแรก ที่โจวเอินไหล ทักทายพลเอกชาติชายคือ “เป็นไงบ้างหลานรัก”   (พ่อของพลเอกชาติชาย คือ พลเอกผิน เป็นเพื่อนร่วมรบกับโจวเอินไหลในครั้งสงครามเชียงตุง)

          การเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไปอย่างชี่นมื่น ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราไปให้ความสำคัญกับไต้หวันมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ รับรองไต้หวันเป็นประเทศ  แต่โจว เอิน ไหลไม่คิดมาก  และ ยังเปิดโอกาสให้ได้พบกับ “เหมาเจ๋อตุง” ประธานพรรคคอมมิวนิสต์ และ “เติ้ง เสี่ยวผิง” รองนายกรัฐมนตรี ผู้ซึ่งได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นำจีนรุ่นต่อไป

          เวียดนามวุ่นวายกับลาวและกัมพูชาอยู่ 2 ปี ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2521  เวียดนามยกกำลังพล 400,000 นาย พร้อมอาวุธทันสมัยที่สุดในยุคนั้น เตรียมบุกไทย

ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ พันเอกชวลิต ยงใจยุทธ เดินทางไปจีน เพื่อขอความช่วยเหลือตามที่ มรว.คึกฤทธิ์ได้กรุยทางไว้

          เสนาธิการทหารของจีนประชุมกันและแนะนำว่า ควรปล่อยให้เวียดนามบุกเข้ายึดกรุงเทพฯ ก่อน แล้วค่อยส่งกองทัพจีนตามไปปลดแอกให้ แต่

เติ้งเสี่ยวผิง ลุกขึ้นตบโต๊ะในที่ประชุม แล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่า "ช่วยเหลือมิตร ต้องช่วยให้ทันการณ์"

           เดือนพฤศจิกายน 2521   เติ้งเสี่ยวผิง  เดินทางมาดูสถานการณ์ที่ประเทศไทย และรีบกลับไปทันที  หลังจากนั้น 2 เดือน ในเดือนมกราคม 2522  กองทัพจีนพร้อมกำลังพล 500,000 นาย  รถถัง 5,000 คัน เครื่องบิน 1,200 ลำ  ได้เปิดสงครามสั่งสอนเวียดนาม

                กองทัพจีน เข้าตีทางภาคเหนือของเวียดนามอย่างรุนแรง เวียดนามถอนทัพที่ประชิดชายแดนไทย กลับไปรับศึกจีน  จีนรุกไปถึงฮานอย จนทหารเวียดนามเสียชีวิตประมาณ 50,000 นาย และ เวียตนาม ถอนทัพกลับในทันที โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 16 วัน 

           ย้อนไปนานกว่านั้น  เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก ราชสำนักชิง รีบส่งข้าหลวง ลงเรือสำเภามาดูสถานการณ์ในไทย และ ให้รายงานต่อราชสำนักทางปักกิ่ง อยู่ตลอดเวลา ในบันทึกภาษาจีนเขียนไว้ว่า  จักรพรรดิเฉียนหลง ทรงประสงค์จะรู้ข่าวคราว ของสยามถึงขนาดกระวนกระวาย เรียกประชุมกลางดึกหลายครั้ง จะเห็นได้ว่า จักรพรรดิจีนทรงให้ความสำคัญกับสยามเพียงใด

        ในจดหมายเหตุของราชวงศ์ชิงได้บันทึกถึง ครั้งที่จีนยกทัพตีภาคเหนือของพม่าไว้ว่า  ขณะที่กองทัพจีนบุกพม่า จักรพรรดิเฉียนหลง ได้ทรงติดต่อกับ “เจิ้งเจา” (สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ) หลายครั้ง ดังนั้น

ข้อสงสัยที่ว่า จีนยกทัพตีพม่า ก็เพื่อดึงทัพของเนเมียวสีหบดีกลับไป ย่อมจะเป็นจริงเพราะถ้าทัพใหญ่ของพม่า  ยังคงอยู่ที่อยุธยา กองทัพพระเจ้าตากฯ ซึ่งมีทหารเพียงหลักพันนายเท่านั้น ย่อมไม่มีทางจะเอาชนะได้เลย  และ ชาติไทยก็อาจจะหายไปจากแผนที่โลกในปัจจุบันก็ได้

    ........ ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันปี ที่ผ่านมา เห็นได้ว่าจีนให้ความสำคัญกับไทยมากๆ  ในฐานะมิตรประเทศที่มีความผูกพันอย่างแนบแน่น

 

Cr.ทันตแพทย์ สม สุจีรา


   


หน้า 2 จาก 555
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5567
Content : 3032
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8510795

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า