Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น

วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น

พิมพ์ PDF

“ วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ ” เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

สาระในการเสวนาคืนนี้

๑.กฎหมาย เหตุผลผู้จัดทำ และเหตุผลของนักการเมือง

๒.การเลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง

๓.การคัดเลือก ประธานสภา / นายกรัฐมนตรี /คณะรัฐมนตรี


ผู้ร่วมเสวนา นายแพทย์ เทพ เวชวิสิฐ
อาจารย์สมพร มูสิกะ และ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท 
ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ (WBTV) วัดยานนาวา สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

• ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
• ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239 
• ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH ช่อง 870
• ทางกล่องดาวเทียมค่าย Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2132
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4815423

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า