Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ถกประชาธิปไตยเพื่อปวงชน ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 128
42 กับดักการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
43 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 121
44 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 111
45 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
46 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 142
47 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 169
48 กัญชา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
49 กัญชา เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 199
50 ฟื้นชีวิต ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 206
51 เทปรายการคนของสังคม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 212
52 ฟื้นชีวิตใหม่ ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
53 วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 195
54 วังวนของการแย่งอำนาจปกครอง ตอน ๒ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 198
55 "ทำไมต้องคิดต่าง" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 296
56 "ทำไมต้องคิดต่าง" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 299
57 13 ราชสกุล สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 297
58 ซอสน้ำจิ้มสมุนไพร เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 358
59 "น้ำซอสสมุนไพร" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 371
60 HR TECH ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 176
 
หน้า 3 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2067
Content : 2293
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4777801

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า