Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ? " เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 208
42 ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 202
43 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 200
44 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และ ครอบครัว" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 206
45 ประวัติวันปิยมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 201
46 "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 226
47 "ในหลวง" - "สมเด็จพระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 241
48 คนดีต้องเข้มแข็งในความดี พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
49 ปาฐกถา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "เจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 208
50 บรรยายพิเศษ ที่ให้ความรู้ทุกมุมมอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 193
51 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 190
52 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 188
53 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปราย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 232
54 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปรายในรัฐสภา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 238
55 สัมมาสิกขา โรงเรียนทางเลือก เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
56 สังคมสูงวัย สงครามใหม่ของคนไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 239
57 สัมมาสิขา โรงเรียนทางเลือก เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
58 กองยาไทยกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 247
59 "กองยาไทยกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน" เสวนาสดรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 228
60 จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ ด้านจิตวิญญาณ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 230
 
หน้า 3 จาก 26
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2376
Content : 2331
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4979890

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า