Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 The Mindset Behind Successful Relationships ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 161
82 "เปิดใจความรู้สึกจากสื่อ สะท้อนการเมืองไทย" เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 173
83 "สมุนไพรสู้ภัยไวรัส"เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 166
84 "สมุนไพรสู้ภัยไวรัส"เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 156
85 "เปิดใจความรู้สึกจากสื่อ สะท้อนการเมืองไทย" เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 154
86 "เปิดใจความรู้สึกจากสื่อสะท้อนการเมืองไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 182
87 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ.อยุธยา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 205
88 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค 2020 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 227
89 พัฒนาคน พัฒนาองค์กร เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุค 2020 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
90 การศึกษาสร้าคน - คนสร้างชาติ ตอนสอง เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 234
91 การศึกษา สร้างคน - คนสร้างชาติ (ตอน ๒) เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
92 การศึกษา สร้างคน - คนสร้างชาติ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
93 "การศึกษา สร้างคน - คนสร้างชาติ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 215
94 วินับเชิงบวก โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 202
95 เปลี่ยนน้ำตาเป็นรอยยิ้ม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 225
96 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 15012563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 208
97 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 219
98 บันได 7 ชั้น สู่ศตวรรษที่ 21 นายแพทย์ประเสริฐ 243
99 Executive Function ในเด็กปฐมวัย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 252
100 Executive Function ในเด็กปฐมวัย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 295
 
หน้า 5 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2739
Content : 2430
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5304161

facebook

Twitter


บทความเก่า