Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 428
82 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
83 ถ่ายทอดสด เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
84 กฎหมาย และ แรงงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 345
85 ปลุกไทยรักชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 361
86 ปฎิรูปการศึกษาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 442
87 การส่งต่อราชบัลลังก์"จากพี่สู่น้อง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 423
88 ผลัดแผ่นดินออกนอกสายตรง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 424
89 สมุนไพร กันชง เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 17 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 343
90 การปฎิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 316
91 คนป่วน สังคมป่วย เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 389
92 คนป่วน สังคมป่วย ซมองโลกเห็นธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 392
93 ความจริงในประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรทราบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 448
94 ราชวงศ์จักรี เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด พุธที่ 3 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 405
95 ราชวงศ์จักรีพระราชกรณียกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 414
96 เรียนรู้ แล้ว เปลี่ยน รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 27 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 467
97 สมุนไพรไทย บัวบก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 505
98 สมุนไพรไทย บัวบก รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 544
99 ผู้พิพากษาขอโทษ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 395
100 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 439
 
หน้า 5 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2133
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4816027

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า