Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ครอบครัว 4 ส รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 192
2 ครอบครัว 4 ส เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 ต.ล.2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
3 การสร้างเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาต รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 374
4 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชสมบัติเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 294
5 การสร้างเยาวชนตามยุทธศาสตร์ชาติ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 334
6 สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 26 กันยายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1292
7 ความจริง ความงาม ความรัก เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 กันยายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 524
8 "ความจริง ความงาม ความรัก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 481
9 ประเทศไทย ๔.๐ กับ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 595
10 ประเทศไทย ๔.๐ กับ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 612
11 พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย " ซูปเปอร์สตาร์แห่งโลกออนไลน์" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 กันยายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 496
12 แม่ดีเป็นศรีของชสติ รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 494
13 ภาษาไทย & การนำเสนออย่างเหมาะสม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 497
14 "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 375
15 ภาษาไทย & การนำเสนออย่างเหมาะสม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 223
16 "ดูละคร ย้อนดูตน" "เมีย 2018" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 181
17 "ดูละคร ย้อนดูตน" "เมีย 2018" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
18 ศาสตร์ชีวิต รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 209
19 "ศาสตร์ชีวิต" เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
20 จิตเปลี่ยน โลกเปลี่ยน เสวนารายการ เปลี่ยน เป็นเปลี่ยน พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
 
หน้า 1 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 712
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4131054

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า