Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถานการ์ณโกวิค 19 และมาตราการทางกฎหมาย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการค้าไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 17
3 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 19
4 31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 19
5 "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" "วิเคราะห์คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 47
6 ทำมาหารวยกับโบบิ ตอน วิธีหารายได้ปีละ 140 ล้านๆบาท จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
7 "การศึกษา สร้างคน คน สร้างชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตอน "วิเคราะห์ คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 42
8 มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิค 19 เสวนาสด รายการทำมาหารวยกับโบบิ พุธที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 44
9 "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 51
10 เชิญชม "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 60
11 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 54
12 รับมือ Covid-19 แบบบูรณาการ-ข้อเสนอแนะของ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณะตรีเวทย์ นพ.วิจารณ์ พานิช 50
13 เสวนาสด รายการ ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 54
14 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 49
15 การอำนวยความยุติธรรม และ การตัดสินความในกระบวนการยุติธรรม เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 56
16 "การอำนวยความยุติธรรม และ การตัดสินความในกระบวนการยุติธรรม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 52
17 อ่านเกม "การเมืองไทย-พลังคนรุ่นใหม่ Thai PBS ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 60
18 สารคดี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 57
19 "เปิดใจสะท้อนการเมืองหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 70
20 พระศรีอาริยเมตตรัย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 67
 
หน้า 1 จาก 27
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2499
Content : 2358
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5077320

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า