Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 15012563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12
2 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 18
3 บันได 7 ชั้น สู่ศตวรรษที่ 21 นายแพทย์ประเสริฐ 17
4 Executive Function ในเด็กปฐมวัย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 54
5 Executive Function ในเด็กปฐมวัย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 59
6 ลัคนากุมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 57
7 2563 แห่งประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 69
8 ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 70
9 "เรียนรู้ความเข้าใจกับการศึกษา" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 59
10 นวดไทย ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 82
11 "นวดไทย ขึ้นทะเบียนมรดกโลก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 72
12 เทคโนโลยีจีน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
13 ยกระดับภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
14 รัฐสภาของประชาชน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 110
15 การศีกษาไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 110
16 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
17 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 159
18 Digital Disruptior ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 162
19 "ผลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 148
20 "พลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุทธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 157
 
หน้า 1 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2244
Content : 2314
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4908245

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า