Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ธ.สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
2 ธ.สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
3 สันติภาพ แสดงความคิดเห็นโดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 19
4 กับดักการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 39
5 ถกประชาธิปไตยเพื่อปวงชน ตอน 1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 39
6 ถกประชาธิปไตยเพื่อปวงชน ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 39
7 กับดักการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
8 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 38
9 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 29
10 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
11 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 60
12 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
13 กัญชา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 98
14 กัญชา เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 109
15 ฟื้นชีวิต ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 120
16 เทปรายการคนของสังคม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 125
17 ฟื้นชีวิตใหม่ ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 115
18 วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 119
19 วังวนของการแย่งอำนาจปกครอง ตอน ๒ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 111
20 "ทำไมต้องคิดต่าง" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 213
 
หน้า 1 จาก 23
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1746
Content : 2257
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4578179

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า