Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "พลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุทธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2
2 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7
3 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 24
4 สาคดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 27
5 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ต.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 70
6 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ? " เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 48
7 ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 48
8 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 66
9 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และ ครอบครัว" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 73
10 ประวัติวันปิยมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
11 "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 81
12 "ในหลวง" - "สมเด็จพระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 84
13 คนดีต้องเข้มแข็งในความดี พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 65
14 ปาฐกถา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "เจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 68
15 บรรยายพิเศษ ที่ให้ความรู้ทุกมุมมอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 62
16 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 59
17 ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 65
18 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปราย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 99
19 ประชาชนได้อะไรจากการอภิปรายในรัฐสภา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
20 สัมมาสิกขา โรงเรียนทางเลือก เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กันยายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 128
 
หน้า 1 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2048
Content : 2290
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4765209

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า