Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 HR TECH ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25
2 "คนปลายน้ำ" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 71
3 คนปลานน้ำ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิย 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 84
4 วัววนการแยงชิงอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 163
5 วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 175
6 การเมืองเสื่อมทรุด คมชัดลึกสุดสัปดาห์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 175
7 ทักษะที่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 พ.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 220
8 "ทักษะที่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
9 ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 พ.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 307
10 ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 306
11 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 373
12 ดาวเรื่องเป็นสมุนไพรด้วยหรือ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 365
13 เชิญชมเสวนาสด "ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พ.ค.เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 364
14 เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 439
15 เชิญติดตามชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 447
16 เบื้องหลังการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
17 เสด็จออกสีหบัญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 388
18 ภาพประวัติศาสตร์"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 359
19 เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 265
20 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 178
 
หน้า 1 จาก 21
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1565
Content : 2230
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4427041

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า